Några exempel på installatörer som har tyckt om att arbeta med Climate Recovery kanalsystemet.

Stockholm, Sverige
[slideshow_deploy id=’842’]
VVS-konsult och installatör arbetade tillsammans för ett kontorsbyggnadsprojekt.
De valde att prova en intressant och enkel innovation på marknaden.

Kalmar, Sverige
[slideshow_deploy id=’777’]
Installatör nära till CR:s huvudkontor som önskade utprova dem
Valdes på grund av 2-i-1-tillämpningar och ljuddämpning

Köpenhamn, Danmark

[slideshow_deploy id=’771’]
Tekniskt hus för HVAC-konsulter för att visa exempel på professionella installationer
Valda för installationshastighet och anpassningsbarhet till plåt.

Rotterdam, Holland
[slideshow_deploy id=’779’]
Tillverkare av mobila vagnar för medicinsk utrustning för leverans över hela världen (inkluderas läkare utan granser)
Valdes på grund av lättvikt (bränslebesparingar) och enkel installation

Eggebek, Tyskland
[slideshow_deploy id=’784’]
Simhall
Valdes på grund av utrymmesbesparingar och enkel installation i befintlig struktur samt täthet i systemet