Lägre CO2-utsläpp

Alltifrån råmaterial och produkttillverkning till förbättrad transport till våra kunder och slutanvändare, ger våra CR-produkter mellan 80 och 90% lägre CO2-utsläpp än våra motsvarigheter i plåt.

Hitta bättre användningsområden för begränsade resurser

Det finns viktigare tillämpningar för plåt än att bara transportera luft. När andra alternativ är möjliga, särskilt sådana som består av hållbara material, bör begränsade resurser bevaras. Climate Recovery uppmanar alla att utforska dessa alternativ, oberoende av plats eller bransch, över hela världen.

Besparingar som varar en livslängd

HVAC svarar för upp till 50% av en byggnads årliga energianvändning. CR System ger möjlighet till minskade energikostnader i byggnader genom att jämn temperatur, tryck och täthet upprätthålls, vilket innebär både minskade kostnader och en mer tillfredsställande effekt på miljön. Och vi bjuder på en lägre ljudnivå i systemet utan extra kostnad.