Förenkla arbetet, från transport till installation

Climate Recovery kanaler (CR kanaler) har en omformningsförmåga som gör att de kan paketeras och lagras tillplattade, vilket gör att över 80 meter CR kanaler får plats på en enda pall. CR kanalernas anpassnings- och omformningsförmåga från rund till rektangulär form medför mindre behov av formstycken. Den naturliga ljuddämpningen innebär färre ljuddämpare. Detta i kombination med enklare installation och ett bättre slutresultat.

Hantera fler kanaler med mindre belastning

CR kanalerna väger mindre än 50 % av sina vanliga runda motsvarigheter i plåt. Därför behövs färre händer för att hantera och montera CR System och din kropp får en välförtjänt paus från alla onödiga tunga lyft.

Bli den mest effektiva installatören i området

En grupp av HVAC-installationsexperter fann att upp till 50% av tiden för montering sparas genom CR System. Denna tidsbesparing, där isolering redan ingår, leder till kostnadsbesparingar och möjligheten att göra dig själv som en oberoende pålitlig fackman för punktinsatser och renovering av isolerade ventilationskanaler i ditt område.